Lotte Met Waterwonderen

Mijn opleiding

Op de middelbare school was het mij al snel duidelijk: technische vakken passen veel beter bij mij dan bijvoorbeeld de talen. Toen ik voor mijn profielkeuze stond heb ik gekozen voor het profiel Natuur & Techniek (N&T). Als aanvullend vak koos ik voor biologie, zodat ik na het behalen van mijn diploma meer keuze had uit het aantal studies waarvoor ik in aanmerking kon komen.

Na mijn eindexamen wilde ik iets technisch gaan studeren en het liefst een studie waarmee ik later in mijn werk ook wat van de wereld kon zien. Na verschillende studiekeuzetests en het bezoeken van open dagen, werd ik echt enthousiast van de opleiding Ocean Technology (voorheen ‘Hydrografie’). Deze HBO-opleiding was me op het lijf geschreven! De opleiding wordt gegeven op het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling, onderdeel van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Een hele goede keuze waar ik geen spijt van heb.

De opleiding Ocean Technology leidt je op tot hydrografisch surveyor. Je houdt je dan o.a. bezig met het in kaart brengen van de zeebodem. Na de opleiding mag je de titel Bachelor of Maritime Operations (BMO) of ingenieur (ing.) gebruiken.

In de eerste twee jaar van de opleiding volg je een aantal vakken gemeenschappelijk met de studenten van de opleiding tot Maritiem Officier. Je krijgt dan vakken als Navigatie en Reisvoorbereiding. Ook wiskunde heeft een belangrijke plaats in de opleiding Ocean Technology. Daarnaast voer je hele interessante praktijkprojecten uit die met de zee te maken hebben (hydrografische projecten, zoals het installeren van een getijdemeter).

In het tweede jaar loop je een korte stage van ongeveer twee weken aan boord van een hydrografisch schip van de marine. Echt heel erg leuk om mee te maken! Ook krijg je in het tweede jaar een veiligheidscursus waarbij je bijvoorbeeld leert hoe je een brand moet blussen en hoe je, wanneer je in de problemen komt, kunt overleven op zee.

In het derde jaar ga je een half jaar op stage! De meeste studenten komen dan op een project in het buitenland terecht. Na deze stage ga je weer een jaar terug naar school. Hierdoor kon ik de theorie van de dingen die ik tijdens mijn stage in de praktijk had meegemaakt heel goed leren en begrijpen. De laatste helft van het vierde jaar besteed je aan je afstudeeronderzoek.

Mijn werk

Na de studie Ocean Technology kun je dus bij bedrijven aan de slag als hydrografisch surveyor. De belangrijkste taak van een hydrografisch surveyor is het in kaart brengen van de zeebodem. Omdat de zeebodem continu verandert en er steeds meer havens, pijpleidingen, windmolens en andere objecten in zee worden aangelegd, staat het werk van een hydrografisch surveyor nooit stil en is het heel erg afwisselend. De meeste hydrografen gaan na hun studie aan de slag bij waterbouwbedrijven, offshore bedrijven en de overheid.

Zelf heb ik na mijn afstuderen een aantal jaar voor het baggerbedrijf Van Oord N.V. gewerkt. Ik heb toen onder andere meegeholpen aan het ‘maken’ van de palmeilanden in Dubai en de Tweede Maasvlakte bij Rotterdam. Bij deze projecten ging ik vanaf een surveybootje of vanuit een speciale meetkraan dieptemetingen verrichten van de zeebodem. Daarna ging ik deze data op kantoor verwerken en er zeekaarten en berekeningen van maken. Aan de hand daarvan wisten de grote baggerschepen precies waar er nog meer zand of stenen gestort moest worden en waar er al genoeg lag. Als ik een mooie luchtfoto van die projecten zie, ben ik echt trots dat ik daaraan heb meegewerkt.

Daarna heb ik anderhalf jaar als software support engineer voor het bedrijf Reson B.V. gewerkt. Dit bedrijf is fabrikant van hydrografische apparatuur zoals echoloden en geluidssnelheidsmeters. Ook maakt dit bedrijf speciale software voor surveyschepen (waar ik op gewerkt heb bij mijn werk voor de Maasvlakte en in Dubai) en baggerschepen. Zelf hield ik me als een soort ‘troubleshooter’ met deze software bezig: ik hielp klanten wanneer er een probleem met de software was of als ze meer over de software wilden weten. Voor kleine problemen kon ik vaak wel telefonisch of per mail aanwijzingen geven om het op te lossen. Maar voor grote problemen ging ik zelf naar het schip toe waar het probleem zich voordeed om het ter plekke op te lossen. Dit kon dan overal in de wereld zijn! Op die manier heb ik inderdaad de droom van ‘in het buitenland werken’ heel goed kunnen realiseren.

Sinds februari van dit jaar werk ik als docent Ocean Technology. Ik geef les in de hydrografische praktijkvakken en ik begeleid projecten en geef daarnaast ook een paar theorievakken.

Mijn Passie

De zeeën en oceanen vind ik echt super interessant! Water staat nooit stil en heeft heel veel invloed op het land en het klimaat. Dankzij hydrografisch surveyors kunnen schepen veilig een haven binnenvaren zonder tegen de grond te lopen. Stel je voor wat er gebeurt wanneer de kaarten niet kloppen en het toch wat minder diep blijkt te zijn dan op de kaart staat aangegeven…

Het leukste vind ik....

… dat je met de moderne hydrografische apparatuur echt onder water kunt ‘kijken’. Met het blote oog zie je vanaf een boot niet goed wat er onder water allemaal gebeurt maar met moderne techniek gaat dat fantastisch. De techniek blijft zich ontwikkelen en daardoor raak je nooit uitgeleerd.