Maritiem Waterbouwer (Stuurman), niveau 4 (BOL)
Maritiem Waterbouwer (Scheepswerktuigkundige), niveau 4 (BOL)
Koopvaardij officier alle schepen (stuurman of machinist), niveau 4 (BOL)
Maritieme Techniek – uitstroom Scheepselektronicus, niveau 4 (BOL)
Steenzetter/rijswerker, niveau 3 (BBL), 2 jaar
Waterbouwer, niveau 2 (BBL), 2 jaar
Allround Waterbouwer, niveau 3 (BBL), 2 jaar


Middenkaderfunctionaris Bouw – Infra – uitstroom waterbouwkunde, niveau 4 (BOL)

Mbo-scholen en -opleidingen

Er zijn in Nederland een aantal maritieme mbo-opleidingen waar wordt opgeleid tot stuurman, werktuigkundige of tot een combinatie van beide (maritiem officier).

Mbo niveau 2

Schipper/machinist beperkt werkgebied: Nederlandse zee, Nederlandse exclusieve economische zone of reizen dichtbij de internationale kust. Dit zijn voornamelijk schepen in de havendienst, bij de kustwacht of offshore. Toelatingseisen:

  • Vmbo-diploma met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
  • Relevante vakopleiding mbo niveau 1.

Mbo niveau 3

Stuurman en/of werktuigkundige kleine schepen: schepen kleiner dan 3000 ton en/of met een voortstuwingsvermogen van minder dan 3000 kW. Toelatingseisen:

  • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
  • Relevante vakopleiding mbo niveau 2.

Mbo niveau 4

Stuurman en/of werktuigkundige alle schepen. Toelatingseisen:

  • Vmbo-diploma (kl, gl, tl) met wiskunde en natuur- en scheikunde 1;
  • Relevante vakopleiding mbo niveau 3;
  • Overgangsbewijs klas 3 naar 4, havo en vwo.

Voldoe jij niet aan de toelatingseisen? Neem dan contact op met een van de scholen over de mogelijkheden.

Medische keuring

Om te werken als zeevarende is een medische keuring vereist. Deze keuring is niet verplicht voorafgaand aan de opleiding, maar wel aan te raden. De keuring is namelijk wel nodig om stage te kunnen lopen. Voor meer informatie over de keuring en de eisen, kijk op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.