Sociale partners in de waterbouw hebben veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de waterbouw. Steeds meer werkgevers en werknemers onderkennen, mede gezien de latere pensioengerechtigde leeftijd, het toenemende belang om wederzijds te investeren in duurzame inzetbaarheid van mensen. Voor gezonde en productieve bedrijven zijn immers gezonde, productieve én gemotiveerde mensen nodig.

Het O&O-fonds Waterbouw voert een intensieve campagne op duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector en heeft hiervoor een aparte website ontwikkeld: www.gezondwerkenindewaterbouw.nl

Op deze website vinden werkgevers, werknemers en leidinggevenden in de waterbouw informatie en inspiratie over gezond werken.

Op vier thema's: inzetbaarheid, gezonde leefstijl, veilig werken en loopbaanontwikkeling worden artikelen aangeboden, tips & tricks, filmpjes, nieuwsberichten en een agenda voor bijeenkomsten. Daarnaast worden trainingen, cursussen en workshops aangeboden die voor cao-medewerkers gratis zijn of waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd. Ook niet cao-medewerkers kunnen zich inschrijven.

Inzetbaarheidscan

​Iedereen wordt uitgenodigd om de inzetbaarheidscan te doen en te weten hoe je er voor staat!

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van het O&O-fonds Waterbouw, telefoonnummer 070 349 07 00 of via info@waterbouwers.nl.