Fondsenbeheer Waterbouw voert de administratie uit van de pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen voor werknemers in de Waterbouw. Het betreft:

  • De werknemers in de sector waterbouw die vallen onder de cao Waterbouw;
  • De werknemers die bij werk in Nederland onder die cao zouden vallen;
  • De werknemers die vallen onder de cao Grindbaggerbedrijf;
  • De werknemers in dienst van een aangesloten werkgever, niet behorende tot één van de hiervoor genoemde groepen en die op basis van een overeenkomst tussen het fonds en die werkgever op vrijwillige basis deelnemen aan het fonds.

Het fonds voert de volgende reglementen in de Waterbouw uit:

  • Pensioenreglement BPF Waterbouw;
  • Vakantiefonds Waterbouw;
  • Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Waterbouw.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Fondsenbeheer Waterbouw B.V. of via info@sfwaterbouw.nl.